N-am liniște până când nu se va confirma că, dacă ai carte, ai parte!

România are nevoie de un Președinte care să celebreze excelență românească în toate domeniile și să o afirme clar și răspicat, în toate împrejurările naționale și internaționale. O Românie corectă este cea în care fiecare membru trebuie să aibă șansa de a munci cinstit pentru a beneficia de șanse egale de reușită, dezvoltare personală și profesională.

Acțiunea statului și a societății civile organizate în vederea sprijinirii categoriilor vulnerabile vizează asigurarea de condiții și șanse egale în societate. De la acest nivel însă, singurele care trebuie să conteze în parcursul profesional al fiecăruia sunt valoarea, muncă și meritele personale.

Tinerii sunt viitorul României, resursă strategică a țării, pentru care statul român are datoria să asigure toate condițiile unei vieți europene. Prin crearea de noi locuri de muncă, prin îmbunătățirea calității și accesului la educație, prin susținerea familiei tinere, prin stimularea natalității și prin aplicarea unor reglementări moderne privind emigrația — putem asigura noilor generații un viitor aici, acasă, în România.

Succesul tinerilor și al societății în ansamblu depinde de Educație. Prin urmare, angajamentul viitorului Președinte al României nu poate fi decât unul, acela de a susține Educația. Școala românească are nevoie de stabilitate și predictibilitate, dar și de o infuzie bine dozată de modernitate. În acest sens, orice proiect educațional trebuie să-și propună consolidarea celor trei piloni pe care se bazează sistemul: profesorii (salarizarea și pregătirea continuă), planurile cadru, programele și manualele (revizuirea și adaptarea la nevoile actuale ale elevilor), infrastructură (reabilitare, modernizare, dezvoltare).

Tinerii sunt o categorie socială vulnerabilă la sărăcie și excludere socială. Prin urmare, într-o societate tot mai îmbătrânită, tinerii trebuie promovați, încurajați și sprijiniți în mod programatic.

Statul este esențial să aibă un rol activ în integrarea pe piața muncii a vârfurilor generate de sistemul de educație (astfel încât statul să devină prima opțiune de angajare pentru cei mai buni absolvenți ai sistemului public de educație).

Distribuie:

error: