Termeni și condiții

Introducere

Acești Termeni și condiții ale site-ului web scrise pe acest site vor guverna utilizarea site-ului nostru web, Un Om Președinte, accesibil pe site-ul unompresedinte.ro.

Acest site este administrat de PRO România, cu sediul în București, Str. Gina Patrichi nr.10, Sector 1, înregistrat la Tribunalul București, reprezentat de Alin Văcaru.

Acești Termeni vor fi aplicați pe deplin și vor afecta utilizarea a acestui acest site. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord să acceptați ăn totalitate termenii și condițiile site-ului. Nu trebuie să utilizați acest site web dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții.

Minorii sau persoanele sub 18 ani nu au voie să utilizeze acest site web.

Drepturi de proprietate intelectuală

În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești Termeni, Pro România sau licențiatorii acesteia dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute pe acest site Web. Ca utilizator vi se acordă o licență limitată în scopul exclusiv de vizualizare a materialului conținut pe acest site Web.

Restricţii

Sunteți restricționat în mod special de la următoarele:

  • vânzarea, sublicențierea și / sau comercializarea în orice alt fel a materialelor site-ului Web
  • utilizarea acestui site web în orice mod care este sau poate dăuna acestui site;
  • utilizarea acestui site web în orice mod care influențează accesul utilizatorilor la acest site web;
  • utilizarea acestui site contrar legilor sau reglementărilor în vigoare, sau în orice fel poate provoca pagube site-ului sau oricărei persoane sau entități comerciale;
  • implicarea în orice activitate de extragere a datelor, recoltarea datelor, extragerea datelor sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site Web;
  • folosirea acestui site web pentru a vă angaja în orice publicitate sau marketing.

Conținutul dvs.

În acești Termeni și condiții ale site-ului, „Conținutul dvs.” înseamnă orice text audio, text video, imagini sau orice alt material pe care alegeți să îl afișați pe acest site Web. Prin afișarea conținutului dvs., acordați Pro România o licență neexclusivă, irevocabilă, sub-autorizată, la nivel mondial, pentru a o utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui în orice suport.

Conținutul dvs. trebuie să fie propriul dvs. și să nu invadeze drepturile unei terțe părți. Pro România își rezervă dreptul de a elimina orice conținut al dvs. de pe acest site Web în orice moment, fără notificare prealabilă.

Condiții de utilizare. Garanții și limitări

Acest site Web este furnizat „așa cum este”, cu toate defecțiunile, iar Pro România nu exprimă nicio reprezentare sau garanție, de niciun fel, legate de acest site sau de materialele conținute pe acest site web.

Utilizatorul folosește site-ul pe propria sa răspundere, PRO România fiind exonerat de eventuale daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea site-ului respectiv de informațiile utilizate de pe site.

Nu garantăm că utilizarea acestui site va fi neîntreruptă sau fără erori. Prin derogare de la orice prevedere a acestor Termeni și Condiții, în măsură maximă admisă de lege, nu vom fi responsabili pentru funcționarea sau disponibilitatea site-ului, indiferent de motivele sau factorii care au condus la întreruperea sa.

Nu oferim nicio garanție în ceea ce privește condițiile de comunicație ale utilizatorilor, inclusiv starea de funcționare a computerului personal. Mai mult decât atât, printre informațiile publicate pe site nu se regăsește niciuna care să facă trimitere la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorului și site.

În niciun caz, Pro România și niciunul dintre membrii, conducerea și angajații acesteia nu vor fi răspunzători pentru nimic care rezultă din sau în vreun fel legat de utilizarea dvs. a acestui site web. Pro România, inclusiv conducerea, membrii și angajații săi, nu vor fi răspunzători pentru nicio răspundere indirectă, consecințială sau specială care rezultă din sau în vreun fel legată de utilizarea dvs. de acest site.

PRO România nu se face răspunzător de eventualele erori sau omisiuni ce pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor sau a informațiilor de pe site. Nu acordăm niciun fel de garanție referitoare la conținutul și utilizarea acestui site. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe website sau al actualizării paginilor ce compun website-ul. În același sens, PRO România nu răspunde pentru acuratețea și actualitatea informațiilor furnizate de către terți

Dacă se constată că vreo prevedere a acestor Termeni este invalidă în temeiul oricărei legi aplicabile, aceste dispoziții se șterg fără a afecta dispozițiile rămase ale acestora.

Modificări

Pro România este autorizată să revizuiască acești Termeni în orice moment, după cum consideră că este potrivit și, utilizând acest site web, trebuie să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

Pro România este autorizată să atribuie, să transfere și să subcontracteze drepturile și / sau obligațiile sale în temeiul acestor Termeni, fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu aveți voie să atribuiți, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în baza acestor Termeni.

Acești Termeni reprezintă întregul acord dintre Pro România și dvs. în legătură cu utilizarea dvs. de acest site web și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare.

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România.

În eventualitatea unei dispute ce apare din/se referă la/este în legătură cu prevederile Termenilor și Condițiilor și/sau Conținutul acestora, părțile vor urmări rezolvarea pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la sesizarea acesteia.  În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat, disputa va fi soluționată de instanțele competente, în conformitate cu legile române în vigoare.

Distribuie:
error: