Notă de informare GDPR

Această Notă de informare  privește utilizarea site-ului nostru web, Un Om Președinte, accesibil pe site-ul unompresedinte.ro, precum și conturile Social media asociate….

Acest site este administrat de PRO România. PRO România este un partid politic constituit și funcționând în conformitate cu prevederile Legii privind partidele politice nr. 14/2003 din România.

Datele de contact ale ProRomânia sunt:

Adresa: Str. Gina Patrichi nr.10, Sector 1, București
Email: secretariat@proromania.ro

Introducere

Noi, ProRomânia ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea datelor vizitatorilor site-ului nostru și a utilizatorilor serviciilor noastre, conform prevederilor impuse de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare ”Regulamentul”), a legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a acestui Regulament

Această politică se aplică atunci când acționăm ca un operator de date cu privire la datele personale ale vizitatorilor site-ului și utilizatorilor serviciilor noastre; cu alte cuvinte, unde determinăm scopurile și mijloacele procesării datelor cu caracter personal.

În această politică, „noi”, „noi” și „ai noștri” se referă la ProRomânia.  

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pe site-ul nostru web. În măsura în care aceste cookie-uri nu sunt strict necesare pentru furnizarea site-ului nostru web și a serviciilor noastre, vă vom solicita consimțământul pentru utilizarea noastră de cookie-uri atunci când vizitați prima dată site-ul nostru web. Mai multe informașii despre cookie-uri găsiți în Politica de Cookie-uri

 

Cum folosim datele dvs. personale

În această secțiune adresăm:

(a) categoriile generale de date cu caracter personal pe care le putem prelucra;

(b) în cazul datelor cu caracter personal pe care nu le-am obținut direct de la dvs., sursa și categoriile specifice ale respectivelor date;

(c) scopurile pentru care putem prelucra datele cu caracter personal; și

(d) temeiurile legale ale prelucrării.

Putem prelucra date despre utilizarea dvs. de site-ul și serviciile noastre („date de utilizare”). Datele de utilizare pot include [adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de trimitere, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare a site-ului web, precum și informații despre momentul, frecvența și modelul de utilizare a serviciului dvs. ]. Sursa datelor de utilizare este sistemul nostru de urmărire a analizelor. Aceste date de utilizare pot fi procesate în scopul analizei utilizării site-ului și a serviciilor] Baza legală a acestei prelucrări este consimțământul SAU interesele noastre legitime care derivă din natura obiectului de activitate, ca partid politic.

Putem prelucra informațiile pe care le postați pentru publicare pe site-ul nostru web sau prin serviciile noastre, conturi Social Media… Datele de publicare pot fi procesate în scopul de a permite publicarea și administrarea site-ului și serviciilor noastre. Baza legală a acestei prelucrări o constituie  interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului și îndeplinirea obiectivelor noastre SAU oferirea unor informații la cererea dvs.

Putem prelucra [informațiile pe care ni le furnizați în scopul abonării la notificările noastre de e-mail și / sau la buletinele informative] („date de notificare”) sau prin comunicarea directă cu noi prin intermediul site-ului sau a conturilor Social Media. Datele de notificare pot fi procesate în scopul trimiterii notificărilor și / sau a buletinelor informative relevante]. Baza legală a acestei prelucrări este consimțământul SAU interesele noastre legitime, și anume comunicările cu vizitatorii site-ului și utilizatorii serviciului nostru.

Putem prelucra oricare dintre datele dvs. personale identificate în această politică atunci când este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în procedură judiciară, fie într-o procedură administrativă sau extrajudiciară. Baza legală a acestei prelucrări o constituie  interesele noastre legitime, și anume protecția și afirmarea drepturilor noastre legale, a drepturilor dvs. legale și a drepturilor altora.

Putem prelucra oricare dintre datele dvs. personale identificate în această politică acolo unde este necesar pentru în scopul obținerii sau menținerii unei acoperiri de asigurare, gestionarea riscurilor sau obținerea de consultanță profesională. Baza legală a acestei prelucrări sunt interesele noastre legitime, și anume protecția corespunzătoare împotriva riscurilor.

În plus față de scopurile specifice pentru care putem prelucra datele dvs. personale prevăzute în această secțiune , putem prelucra oricare dintre datele dvs. personale atunci când această prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși. sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice.

Vă rugăm să nu ne furnizați datele personale ale altei persoane, cu excepția cazului în care vă solicităm acest lucru.

Furnizarea datelor dvs. personale către alții

Putem dezvălui datele dvs. personale către asigurătorii noștri și / sau consilierii noștri profesioniști, în măsura în care este necesar în mod rezonabil pentru obținerea sau menținerea acoperirii asigurării, gestionarea riscurilor, obținerea de consultanță profesională sau instituirea, exercitarea sau apărarea legală solicitări, fie în cadrul unei proceduri judiciare, fie într-o procedură administrativă sau extrajudiciară.

Datele dvs. personale păstrate în baza noastră de date a site-ului web vor fi stocate pe serverele furnizorilor de servicii de găzduire.

Putem dezvălui datele dumneavoastră furnizorilor sau subcontractanților noștri în măsura în care este necesar în mod rezonabil pentru executarea serviciilor furnizate.

În plus față de dezvăluirile specifice de date cu caracter personal prevăzute în această secțiune , putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal în cazul în care o astfel de dezvăluire este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice

Transferuri internaționale de date cu caracter personal

Facilitățile de găzduire pentru site-ul nostru web sunt situate în România, iar furnizorii noștri de servicii sunt persoane juridice și își desfăsoară activitatea în Uniunea europeană.

Excepțiile care implică transferul în afara SEE pot fi identificate in Politica de cookie-uri.

Totuși, datele personale pe care le trimiteți spre publicare prin intermediul site-ului sau serviciilor noastre pot fi disponibile, pe internet, în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea (sau folosirea greșită) a acestor date cu caracter personal de către alții.

Păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în orice scop sau scop nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar în acest scop sau în scopurile respective.

Vom păstra datele dvs. personale după cum urmează:

 • datele de utilizare vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de un an după data colectării
 • [datele de publicare vor fi păstrate pentru o perioadă minimă de o lună după data la care publicarea relevantă încetează să fie publicată pe site-ul nostru web sau prin serviciile noastre și pentru o perioadă maximă de un an următoare datei respective;
 • datele mesajelor vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de un an după data mesajului;

În pofida celorlalte dispoziții din această secțiune 6, putem păstra datele dvs. personale în cazul în care o astfel de păstrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice.

Drepturile dvs.

 • Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care vă privesc iar, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate. Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja communicate și/sau în situația unor solicitări repetate PRO România are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. PRO România are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil numai pe baza consimțământului dumneavoastră expres sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale. În cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate ori există un interes public ori scopul este determinat de constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, putem continua prelucrarea datelor.
 • Dreptul de a vă opune activității de marketing, inclusiv profilarea reprezintă dreptul și opțiunea exclusivă de a vă dezabona sau renunța în orice moment la comunicările de marketing direct transmise. Dacă doriți să vă opuneți oricărei activități de profilare, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de mai jos.
 • Dreptul la rectificare vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor („de a fi uitat”) înseamnă dreptul de a fi solicitată ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea consimțământul și inexistența unui alt temei legal pentru prelucrare;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor. Retricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități competente. Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor:

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30 sector 1

Cod poștal 010336, București, România

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Modificări

Putem actualiza din când în când această politică publicând o nouă versiune pe site-ul nostru web.

Pentru aceasta vă rugăm să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că sunteți mulțumit de orice modificare a acestei politici.

În cazul unor schimbări majore vă vom notifica modificările semnificative la această politică pe site-ul nostru.

Ne puteți contacta:

(a) prin poștă, la Str. Gina Patrichi nr.10, Sector 1; București
(b) [folosind formularul de contact al site-ului nostru;
(c) pe conturile noastre Social Media sau
(d) prin e-mail, folosind unom@unompresedinte.ro

Distribuie:
error: